พ่อครูประดิษฐ์ เป็งเรือน


ด้านดนตรีพื้นบ้านล้านนาสาขาศิลปะการแสดง

ประจำปี 2560

รายละเอียด

พ่อครูภัทรพงศ์ ไชยสุภา


ด้านดนตรีพื้นบ้านล้านนาสาขาศิลปะการแสดง

ประจำปี 2551

รายละเอียด


สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ รหัสไปรณีย์ 50300
โทรศัพท์ 0-5388-5903 โทรสาร 0-5388-5900
เวลาทำการ 08.30 – 16.30 น. เสาร์-อาทิตย์ 08.30 – 15.30 น.


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่