พ่อครูชาย ชัยชนะ


ด้านกลองพื้นบ้านล้านนาสาขาศิลปะการแสดง

ประจำปี 2550

รายละเอียด

พ่อครูธนวัฒน์ ราชวัง


ด้านกลองพื้นบ้านล้านนาสาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ประจำปี 2560

รายละเอียด


สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ รหัสไปรณีย์ 50300
โทรศัพท์ 0-5388-5903 โทรสาร 0-5388-5900
เวลาทำการ 08.30 – 16.30 น. เสาร์-อาทิตย์ 08.30 – 15.30 น.


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่