แม่ครูบัวชุม อินถา


ด้านซอพื้นเมืองสาขาศิลปะการแสดง

ประจำปี 2553

รายละเอียด

แม่ครูลำจวน ศรีกัญชัย


ด้านซอพื้นเมืองสาขาศิลปะการแสดง

ประจำปี 2550

รายละเอียด

แม่ครูผ่องศรี โสภา


ด้านซอพื้นเมืองสาขาศิลปะการแสดง

ประจำปี 2552

รายละเอียด

แม่ครูแจ่มจันทร์ แสนสิงห์


ด้านซอพื้นเมืองสาขาศิลปะการแสดง

ประจำปี 2560

รายละเอียด

พ่อครูเฉลิมเวศน์ อูปธรรม


ด้านซอพื้นเมืองสาขาศิลปะการแสดง

ประจำปี 2555

รายละเอียด

พ่อครูก๋วนดา เชียงตา


ด้านซอพื้นเมืองสาขาศิลปะการแสดง

ประจำปี 2545

รายละเอียด


สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ รหัสไปรณีย์ 50300
โทรศัพท์ 0-5388-5903 โทรสาร 0-5388-5900
เวลาทำการ 08.30 – 16.30 น. เสาร์-อาทิตย์ 08.30 – 15.30 น.


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่